Klasa III i IV

Nauczyciel: Grażyna Stanowska

Podręcznik: ,,W szkole i w domu” Danuta Szkutnik (część I i II)

Czas zajęć: 5:45 – 7:15 PM

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zajęcia 24                               26 marca 2021r.

Temat: Wiosna i Wielkanoc.

– Czy to już wiosna? – wypowiedzi dzieci. 

– Jakie święta przynosi nam wiosna?

– Wielkanocne zwyczaje.

– Wyszukiwanie wyrazów związanych z Wielkanocą.

– Jak zrobić wielkanocną palmę – oglądanie zdjęć.

– Wykonanie wielkanocnej palmy z bazi, bukszpanu i kolorowej bibuły.

 W domu

1.Ćwiczenie 6 str. 89.

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH! 

Do zobaczenia 9 kwietnia 2021r.

*****************************************************************

Zajęcia 23                                19 marca 2021r.

Temat: Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie.

– Omówienie ilustracji przedstawiającej wiosnę.

– Ustalenie co można  jeszcze dorysować do ilustracji.

– Czytanie tekstu ,,Nasza rodzinna tradycja”.

– Wypowiedzi dzieci na temat: Z jakimi świętami wiąże się tradycja przedstawiona w wysłuchanym tekście.

– Pisownia wyrazów z ,,rz” niewymiennym.

– Uzupełnianie zdań wyrazami z ,,rz”.

W domu

1.Naucz się czytać tekst str. 84, 85.

2.Zapamiętaj pisownię wyrazów z ćwiczenia 1 str. 87.

****************************************************************

Zajęcia 22                                 12 marca 2021r.

Temat: Gołąb i sroka.

– Wspólne czytanie tekstu ,,Gołąb i sroka”

– Wypowiedzi na temat: Kto ma rację gołąb czy sroka. 

– Jak rozwijamy zdania.

– Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym na ,,o, a, e”.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

W domu

1.Naucz się czytać str. 72, 73.

2.Ćwiczenie 6 str. 78.

3.Rozwiń zdanie

Ada rysuje.

***************************************************************

Zajęcia 21                                  5 marca 2021r.

Temat: Czy potrafisz się dzielić?

– Omówienie ilustracji przedstawiającej ptasią stołówkę.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Gołąb i sroka”.

– Zgodność tekstu z ilustracja – wypowiedzi dzieci.

– Wyszukiwanie zdań w plątaninie wyrazowej.

– Pisanie ze słuchu zdań i wyrazów z ,,ó” niewymiennym.

– Pisownia wyrazów z końcówka -uje.

– ,,U” na końcu wyrazu.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Gołąb i sroka” str.72. 73.

2.Wykonaj ćwiczenie 6 str.78.

**************************************************************

Zajęcia 20                                  26 lutego 2021r.

Temat: Jak poprawnie napisać list.

– Co to jest list, do kogo piszemy listy.

– Części składowe listu: data, tytuł, treść, zakończenie, podpis.

– Wspólne redagowanie listu.

– Wyrazy z ,,ó” niewymiennym – czytanie, zapisywanie i układanie z nimi zdań.

W domu

1.Napisz list do wybranej osoby: mamy, taty , babci, dziadka, kuzynki, kolegi …

2.Zapamiętaj pisownię wyrazów z ćwiczenia 1 str. 64, 65.

****************************************************************

Zajęcia 19                                 19 lutego 2021r.

Temat: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

–  Czytanie tekstu ,,Jutro Walentynki”

– Sylaby ,,czy” ,,cie” ,,ce”- układanie wyrazów, zdań i zapisywanie ich.

– Nazwy kolorów – rozsypanki literowe.

– Pisownia wyrazów z ,,ch” i ,,h”

W domu

1.Zapamiętaj pisownie wyrazów ćw. 6 str. 59.

2.Przetłumacz wyrazy str. 60.

*****************************************************************

Zajęcia 18                                 12 lutego 2021r.

Temat: Wkrótce Walentynki.

– Zpoznanie z treścia tekstu ,,Jutro Walentynki”.

– Formułowanie wniosku na temat: Kto i w jaki sposób pomógł Adamowi? 

– Wypowiedzi na temat: Czy Iza i Adam zostaną przyjaciółmi

– Czytanie krótkiej biografii o św. Walentym.

– Układanie i zapisywanie zdań z wyrazami: lubię, kocham.

– Różne formy wyrazu serce.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Jutro Walentynki” str. 54, 55

2.Dokończ ćwiczenie 2 str. 57, ćwiczenie 4 str. 58, ćwiczenie 9 str. 60. 

*****************************************************************

Zajęcia 17                                5 lutego 2021r.

Temat: Fryderyk Chopin – wielki polski kompozytor i pianista.

– Fryderyk Chopin – krótka prezentacja największego polskiego kompozytora i pianisty.

– Słuchanie utworów Fryderyka Chopina.

– Muzyka klasyczna i rozrywkowa.

– Wypowiedzi dzieci na temat ulubionej muzyki i wykonawców.

– Nazwy znanych instrumentów muzycznych.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem (tekst ,,Koncert”).

– Gromadzenie słownictwa związanego z tematem ,,muzyka” (koncert,dyrygent, batuta, nuta, utwór muzyczny, kompozytor …)

– Zaproszenie, a list – różnice i podobieństwa.

– Pisownia ,,rz” po spółgłoskach.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Koncert” str. 44-46.

2.Dokończ ćwiczenie str.47 i ćw. 6 str. 51.

3. Zapamiętej pisownię wyrazów z ćwiczenia 6 str. 51.

*****************************************************************

Zajęcia 16                                29 stycznia 2021r.

Temat: Krakowiacy i górale.

– Praca z mapa Polski.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Dzielny Krakus”.

– Kopiec Krakusa – jak wygląda (oglądanie zdjęć).

– Krakowiacy i górale, elementy ich strojów.

– Pisownia wyrazów z końcówką -ówka.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Dzielny Krakus” str.21.

2.Wykonaj ćwiczenie str. 23

3.Dokończ ćwiczenie 8 i 9 str. 42.

*****************************************************************

Zajęcia 15                               22 stycznia 2021r.

Temat: Pamiętamy o dziadkach od święta i na codzień.

– Wypowiedzi dzieci na temat swoich dziadków: jak wyglądają, gdzie mieszkają …

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Życzenia”.

– Drzewo genealogiczne – co to jest.

– Pisemne wypowiedzi dzieci na temat swoich dziadków.

– Redagowanie życzeń dla babci i dziadka z okazji ich święta.

– Wskazywanie na mapie Polski gdzie mieszkaja dziadkowie Ady, Toma i Adama oraz dzieci z naszej klasy.

– Odmiana liczebników: jedna, dwie, jednego, dwóch.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Życzenia” str.32.

2.Zrób drzewo genealogiczne swojej rodziny.

*****************************************************************

Zajęcia 14                               15 stycznia 2021r.

Temat: Cztery pory roku – zima.

– Krótka charakterystyka pór roku.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Kulig”.

– Kulig i inne zabawy zimowe – rozmowa z dziećmi.

– Opis bałwana.

– Pisownia wyrazów z ,,ch” wymiennym.

– Pisownia wyrazów z ,,u, ó”.

W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Kulig” str. 5, 6.

2.Dokończ ćwiczenia – ćw.1 str. 7, ćw.7 str. 10, ćw. 9 str. 11

****************************************************************

Zajęcia 13                               8 stycznia 2021r.

Temat: Co nam Nowy Rok przynosi.

– Wypowiedzi dzieci na temat:  Świąta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku w moim domu.

– Co nam Nowy Rok przynosi – nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

– Wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

– Liczebniki główne i porządkowe.

– Wyrazy ze spółgłoskami miękkimi: ś, ć, ń, ź.

W domu

1.Zapamiętaj nazwy miesięcy i dni tygodnia – dodatkowa kartka.

Proszę przynieść na następne zajęcia podręcznik ,,W szkole i w domu” I i II część.

*****************************************************************

Zajęcia 12                              18 grudnia 2020r.

Temat: Polskie tradycje świąt Bożego Narodzenia.

– Omówienie ilustracji ,,Choinka”.

– Co to jest szopka betlejemska.

– Zapoznanie z treścia tekstu ,,Choinka”.

– Wypowiedzi dzieci na temat: Jak w mojej rodzinie przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.

– Układanie z rozsypanki sylabowej wyrazów (przymiotników) opisujących gwiazdę

– Opis choinki Ady z wykorzystaniem podanego słownictwa.

– Pisownia wyrazów z ,,s, si, ś, sz”.

W domu

1.Opisz swoją choinkę.

2.Przetłumacz wyrazy str. 142.

Drodzy Rodzice i Kochani Dzieci!

Życzę Wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych w miłym, rodzinnym gronie

oraz zdrowia i sukcesów w Nowym 2021 Roku!

                                        Grażyna Stanowska 

Do zobaczenia 8 stycznia 2021r.

Dziękuję bardzo za piękne świąteczne życzenia i za prezenty  .

****************************************************************

Zajęcia 11                              11 grudnia 2020r.

Spotkanie ze św. Mikołąjem.

Temat: Gdybym mógł być Mikołajem, to …

– Zapoznanie z treścia tekstu ,,Jak dobrze, że są Anioły”.

– Wypowiedzi dzieci na temat:

  • Co to znaczy czynić dobro?
  • Dlaczego ludzie powinni dzielić się z innymi?
  • Kto to sa Anioły?
  • Czy każdy może być Aniołem?

– Gromadzenie słownictwa potrzebnego do opisu Mikołąja.

– Opis Mikołaja.

Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki – ćwiczenia.

*****************************************************************

Zajęcia 10                              4 grudnia 2020r.

Temat: Kiedy przychodzi Święty Mikołaj.

– Wypowiedzi dzieci na temat: Święty Mikołąj.

– Pokój Mikołaja – nazywanie i zapisywanie nazw zabawek przedstawionych na ilustracji, wybór ulubionej zabawki.

– Pisanie listu do św. Mikołaja.

– Zapoznanie z treścia wiersza ,,Wesoły Mikołaj” i wstępna nauka na pamięć.

– Liczebniki główne i porządkowe.

   W domu

1.Naucz się na pamięć wiersz ,,Wesoły Mikołaj” – dodatkowa kartka.

2.Dokończ ćwiczenie 3 str.115.

*****************************************************************

Zajęcia 9                                20 listopada 2020r.

Temat: Święto Dziękczynienia w moim domu.

– Słuchanie fragmentu tekstu ,,Klasowa uczta”.

– Gromadzenie słownictwa wokół tematu Święta Dziękczynienia (obiad, uczta, spotkanie, radość, indyk, żurawina, dyniowe ciasto, kukurydza, słodkie ziemniaki …)

– Wypowiedzi w oparciu o przeżycia i doświadczenia dzieci na temat spędzania Świąt Dziękczynienia. 

– Układanie zdań.

– Wyszukiwanie przymiotników.

– Liczebniki główne i porządkowe.

– Dwuznaki – ćwiczenia utrwalające.

W domu

1.Poćwicz czytanie str.71.

2.Ćwiczenie 5, 6 str. 107

3.Przetłumacz wyrazy str.109.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWEGO, SPOKOJNEGO ŚWIĄTA DZIĘKCZYNIENIA!

DO ZOBACZENIA 4 GRUDNIA 2020R.

Grażyna Stanowska

******************************************************************

Zajęcia 8                                13 listopada 2020r.

Temat: Jesteśmy Polką i Polakiem.

– Praca z mapa fizyczną Polski – granice, największe miasta, rzeka Wisła, morze, góry, kierunki na mapie.

– Czytanie tekstu ,,Od gór do Bałtyku”.

– Polskie symbole narodowe – godło, flaga, hymn.

– Rzeczowniki – klasyfikacja.

– Wypisywanie wyrazów rozpoczynających się od wskazanej litery.

     W domu

1.Naucz się pięknie czytać str. 71.

2.Dokończ ćwiczenia – ćw. 1 str. 73, ćw. 7 str. 76, ćw. 8 i 9 str. 77

3.Przetłumacz wyrazy str. 77 i 78.

*****************************************************************

Zajęcia 7                                6 listopada 2020r.

Temat: Jesień w sadach i ogrodach.

– Omówienie ilustracji do czytanki i wypowiedzi na temat: Czy ilustracja jest zgodna z tytułem czytanki. Proponowanie tytułu.

– Zapoznanie z treścia czytanki ,,Zupa z dyni”.

– Moja ulubiona zupa – wypowiedzi dzieci.

– Próba opisu dyni według punktów:

  • kształt
  • wielkość
  • kolor
  • powierzchnia
  • wrażynia, ocena

– Liczebniki główne i porządkowe.

– Zmiękczenia – ćwiczenia.

– Uzupełnianie zdań podanymi wyrazami.

   W domu

1.Naucz się czytać tekst ,,Zupa z dyni”.

2.Dokończ ćwiczenia str. 65. 

3.Przetłumacz na język polski wyrazy str. 70. 

*******************************************************************

Zajęcia 6                                 30 października 2020r.

Temat: Pierwszy listopada w Polsce.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Pierwszy Listopada”.

– Omówienie ilustracji do tekstu.

– Rozmowa kierowana na temat Dnia Wszystkich Świętych.

– Gromadzenie slownictwa wokół tematu: Dzień Wszystkich Świętych.

– Uzupełnianie zdań wyrazami z ,,rz” wymiennym na ,,r”.

– Układanie wyrazów w porządku alfabetycznym.

– Zmiękczenia przez ,,i” oraz przez kreseczkę.

 W domu

1.Naucz się czytać tekst str.79

2.Dokończ ćwiczenia str. 84, 85

*********************************************************************

Zajęcia 5                                 23 października 2020r.

Temat: A jak ja dorosnę, to zostanę …

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Mama lekarz”.

– Omówienie ilustracji przedstawiającej pracę mamy Ady.

– Gromadzenie wyrazów wokół tematu ,,lekarz” (badanie, lekarstwo, pomoc, zastrzyk, ambulans, ambulans …

– Dopasowanie nazw zawodów do wykonywanych czynności i przedmiotów.

– Kim będę jak dorosnę i dlaczego? – wypowiedzi dzieci.

– Rzeczowniki – wyrazy oznaczające nazwy ludzi, zwierząt, roślin, miejsc.

– Pisownia wyrazów z końcówka -arz, -erz.

– Monolog, dialog, dyskusja, wywiad – co to jest?

– Sylaby miękkie nia, nie, sia, się, zie …

 W domu 

1.Naucz się czytać tekst str. 40.

2.Dokończ ćwiczenia str. 50, 51 i 53.

*********************************************************************

Zajęcia 4                                 16 października 2020r.

Temat: Jesień w przyrodzie.

– Zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie – wypowiedzi wielozdaniowe na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji.

– Jesienne kolory.

– Zapoznanie z treścia czytanki ,,Pajęcza przeszkoda”.

– Co to jest ,,babie lato” – nitki pajęczyny unoszone przez wiatr w pogodne dni wczesnej jesieni.

– Czasowniki – ćwiczenia.

– Układanie i zapisywanie zdań z czasownikami.

    W domu

1.Naucz się czytać tekst str.40, 41.

*******************************************************************

9 października 2020r.

Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności dzieci.

*******************************************************************

Zajęcia 3                                 2 października 2020r.

Temat: Nasza klasa w polskiej szkole.

– Wypowiedzi dzieci na temat polskiej szkoły.

– Układanie historyjki obrazkowej, dopasowanie tytułów, podpisanie obrazków.

– Opowiadanie historyjki.

– Powtórzenie wiadomości o: zdaniu, sylabie, literze, głosce, samogłosce, spółgłosce, dwuznakach.

– Zmiękczenia przez ,,i” (nia, nie, nio, niu) oraz przez kreskę ,,ś”.

 W domu

1.Przygotuj się do opowiadania historyjki obrazkowej str. 22.

2.Uzupełnij ćwiczenia str.24, 25.

*********************************************************************

Zajęcia 2                                   25 września 2020r.

Temat: Gdzie spędziła wakacje rodzina Ady.

– Zapoznanie z treścia tekstu ,,Powrót z wakacji”

– Szukanie odpowiedzi na pytanie: Gdzie spędziła wkacje rodzina Ady?

– Wypowiedzi dzieci na temat ilustracji przedstawiającej rodzinę Ady.

– Utrwalenie liter: w/ł, k/c, j/g, i/e.

– Czasownik – wyraz oznaczający czynności.

– Uzupełnianie zdań i nadawanie tytułów obrazkom.

      W domu

1.Naucz się czytać str. 11.

2.Dokończ ćwiczenia: ćw. 14 str.10, ćw .1 str. 14, ćw. 2 str 15.

*********************************************************************

Zajęcia 1                                    18 września 2020r.

Temat: Pierwsze spotkanie po wakacjach.

– Przypomnienie imion dzieci i zapoznanie z nowymi.

– Integracja uczniów.

– Zasady postępowania w bodynku szkolnym podczas pandemii.

– Wspomnienia z wakacji – krótkie wypowiedzi.

– Alfabet, a w nim samogłoski i spółgłoski.

– Zapoznanie z treścią wiersza ,,Asy z drugiej klasy” H. Ożogowskiej.

– Co to znaczy być ,,asem”.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

   W domu

1.Dokończ pisanie liter – dodatkowa kartka.

2.Naucz się czytać wiersz ,,Asy z drugiej klasy” – dodatkowa kartka.

<span>%d</span> bloggers like this: