Klasa II

Nauczyciel: Grażyna Stanowska

Podręcznik: ,,Elementarz” A. Plec, M. Skoczylas (czytanka i ćwiczenia cz.I i cz.II)

Czas zajęć: 5:45 – 7:15 PM

 

17 maja 2019r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Drodzy Uczniowie!

Już wakacje! Rok szkolny bardzo szybko minął. Dziekuję Wam za te piątkowe spotkania. Proszę Was nie zapominajcie podczas wakacji o języku polskim. Rozmawiajcie po polsku, czytajcie po polsku i proście rodziców o krótkie dyktanda.

Bardzo dziekuję za piękne kwiaty, prezenty i miłe życzenia!

Życzę Wam słonecznych, bezpiecznych wakacji pełnych niezapomnianych przygód!

Czekam na Was we wrześniu!

Do zobaczenia!

Wasza Pani  – G. Stanowska

*********************************************************************************

Lekcja 28                   10 maja 2019r.

Temat: Wkrótce Dzień Matki i wakacje.

– Moja mama – wypowiedzi dzieci.

– Gromadzenie słownictwa wokół tematu: Mama.

– Robienie niespodzianek dla mam.

– Wypowiedzi dzieci na temat wakacyjnych planów.

– Utrwalenie dwuznaków

– Podział wyrazów na sylaby

– Układanie zdań.

 Praca domowa

1.Dokończ ćwiczenia na dodatkowej kartce.

     Drodzy Rodzice,

Za tydzień, 17 maja. zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy spotykamy się o godz. 6:30PM.

Rejestracja na rok szkolny 2019/2020 jest już rozpoczęta . Bardzo proszę o rejestrowanie dzieci.

         G. Stanowska

***********************************************************************************

Lekcja 27                   3 maja 2019r.

Temat: Maj, to piękny miesiąc.

– Powtórzenie nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Radosny maj”.

– Rozmowa kierowana na temat: co nam maj przynosi.

– Utrwalenie zmiękczeń przez ,,i” oraz dwuznaków.

– Wyrazy przeciwne.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

      Praca domowa

1.Dokończ ćwiczenia na dodatkowej kartce.

2.Naucz się czytać tekst ,,Radosny maj” – dodatkowa kartka.

*********************************************************************************

Lekcja 26                  26 kwietnia 2019r.

Temat: W Krakowie.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,W Krakowie”.

– Wypowiedzi uczniów na temat co dzieje się na ilustracji.

– Oglądanie krótkiego filmu o Krakowie.

– Ćwiczenia z mapą Polski.

– Utrwalenie dwuznaków.

– Uzupełnianie zdań wyrazami.

           Praca domowa

1.Naucz się na pamięć wiersz ,,Kraków” – dodatkowa kartka.

2.Dokończ ćwiczenia str. 26, 27.

**********************************************************************************

Lekcja 25                  12 kwietnia 2019r.

Temat: Jakie święta przynosi nam wiosna?

– Powtórzenie nazw pór roku, dni tygodnia i miesięcy.

– Słuchanie wiersza o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych.

– Rozmowa kierowana na temat Świąt Wielkanocnych w polskich domach.

– Polskie tradycje wielkanocne: pisanka, kraszanka, święconka, świąteczne śniadanie, śmigus-dyngus.

– Pory dnia: rano, południe, wieczór.

– ,,Wiosna w ogrodzie” – ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

– Uzupełnianie zdań.

– Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym na ,,o” – ćwiczenia.

         Praca domowa

1.Naucz się pięknie czytać zaznaczony fragment tekstu – czytanka str. 90.

2.Dokończ ćwiczenia str. 14, 15, 83.

3.Podziel na sylaby i naucz się pisać wyrazy zapisane na dodatkowej kartce.

WSZYSTKIM RODZICOM I DZIECIOM ŻYCZĘ ZDROWYCH, WESOŁYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, RADOSNEGO WIOSENNEGO NASTROJU, MIŁYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ ORAZ CIEPŁEGO DYNGUSA!

Do zobaczenia 26 kwietnia 2019r. 

  G. Stanowska

**********************************************************************************

Lekcja 24                 5 kwietnia 2019r.

Temat: Poznajemy polskie góry. 

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,W górach”.

– Rozmowa kierowana na temat treści wysłuchanego tekstu.

– Ćwiczenia z mapą Polski.

– Pogadanka nauczyciela na temat ludzi mieszkających w górach (górale, góralka, góral).

– Oglądanie zdjęć przedstawiających góralskie stroje.

– Układanie zdań z wyrazami: Tatry, Rysy, Zakopane.

– Wyrazy z ,,ó” wymiennym na ,,o” ,,e” – ćwiczenia.

       Praca domowa

1.Naucz się pięknie czytać zaznaczony tekst na str. 108.

2.Dokończ ćwiczenia str. 25, 32, 33.

3.Naucz się pisać wyrazy: mój, róża, góra, ołówek, król, córka, mówi.

4.Ułóż i zapisz zdania z wyrazami: Tatry, Zakopane, góral.

**********************************************************************************

Lekcja 23                 29 marca 2019r.

Temat: Zabawa z mapą Polski.

– Zapoznanie z treścia tekstu ,,Polska – nasza Ojczyzna”.

– Praca z mapą Polski (granica, rzeki, morze, góry, największe miasta).

– Kolorowanie i uzupełnianie mapek indywidualnych.

– Utrwalenie wiersza ,,Barwy ojczyste” i piosenki ,,Płynie Wisła, płynie”.

– Zapoznanie ze słowami hymnu polskiego.

– Prawidłowe zachowanie w czasie śpiewania i słuchania hymnu.

– Symbole narodowe – powtórzenie.

– Pisownia wyrazów wielką literą – powtórzenie.

      Praca domowa

1.Naucz się na pamięć I zw. i ref. hymnu polskiego – dodatkowa kartka.

2.Dokończ ćwiczenia str. 28, 29.

3.Naucz się pisać wyrazy: Polska, Warszawa, Kraków, Wisła, morze, rzeka, orzeł, burza, miasto, stolica.

***********************************************************************************

Lekcja 22                  22 marca 2019r.

Temat: Czy to już wiosna?

– Wypowiedzi uczniów na temat: Czy to już wiosna?

– Zapoznanie z treścia tekstu ,,Powitanie wiosny”.

– ,,Marzanna” ,,Gaik” – co to jest?

– Dłuższe wypowiedzi na temat co dzieje się na ilustracji- ćwiczenia w mówieniu.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

– Ćwiczenia w pisaniu.

Praca domowa 

1.Naucz się czytać – czytanka str.88 .

2.Dokończ ćwiczenia str. 12, 13.

*********************************************************************************

Lekcja 21                 15 marca 2019r.

Temat: Znamy już wszystkie litery.

– Utrwalenie dwuznaków.

– Zapoznanie z treścią wiersza ,,Abecadło” J. Tuwima.

– Omówienie treści wiersza.

– Zapoznanie z polskim alfabetem.

– Ćwiczenia w pisaniu.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

       Praca domowa

1.Nauz się czytać – czytanka str. 82.

2.Dokończ ćwiczenia do str. 7.

**********************************************************************************

Lekcja 20                  8 marca 2019r.

Temat: Ciasto z dżemem wiśniowym.

– Utrwalenie poznanych dwuznaków i zmiękczeń przez kreseczkę.

– Wprowadzenie dwuznaku ,,dż”.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów z nowym dwuznakiem.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Dżem wiśniowy”.

– Wypowiedzi dzieci na temat poznanego tekstu.

– Co to jest dialog?

– Próba czytania z podziełem na role.

     Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst na dodatkowej kartce.

2.Dokończ ćwiczenia str.78, 79 oraz na dodatkowej kartce.

3.W Ćwiczeniach cz.II wykonaj ćwiczenie 1 str.3.

**********************************************************************************

Lekcja 19                      1 marca 2019r.

Temat: Wycieczka do portu.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Wycieczka”.

– Wypowiedzi dzieci na temat poznanego tekstu.

– Układanie odpowiedzi na pytania: Co to jest port? Co robią dźwigi?

– Wprowadzenie dwuznaku ,,dź”.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

– Podział wyrazów na sylaby, zaznaczanie samogłosek i spółgłosek – ćwiczenia.

  Praca domowa

1.Naucz się czytać – tekst na dodatkowej kartce.

2.Dokończ ćwiczenia str, 76, 77 oraz ćwiczenia na dodatkowej kartce.

*********************************************************************************

Lekcja 18                    22 lutego 2019r.

Temat: W pracowni pana Jana.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,W pracowni pana Jana”.

– Co to jest glina?

– Jak powstają naczynia z gliny – glina, formowanie naczyń, wypalanie naczyń w piecu, malowanie naczyń.

– Wprowadzenie dwuznaku ,,dz”.

– Uzupełnianie zdań wyrazami z dwuznakiem ,,dz”.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

– Podział wyrazów na sylaby – ćwiczenia.

     Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst na dodatkowej kartce.

2.Dokończ ćwiczenia str. 74, 75 oraz na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać wyrazy: dzwonek, dzban, bardzo, oczy, uszy, uczy, szkoła.

*********************************************************************************

Lekcja 17                    15 lutego 2019r.

Temat: Źrebak wujka Józka.

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Źrebak wujka Józka”.

– Jakie zwierzęta można zobaczyć na farmie – wypowiedzi uczniów.

– Co to jest źrebak?

– Kto to jest weteryniarz?

– Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ,,ź, Ź”.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

– Uzupełnianie zdań.

    Praca domowa

1.Przygotuj się do konkursu czytania – czytanka str. 70.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

3.Przygotuj się do pisania z pamięci wyrazów: wujek, źrebak, miś, ćma, ślimak, śpi, spać, pić, zima, wiatr, wieje.

**********************************************************************************

Lekcja 16                    8 lutego 2019r.

Temat: Teatr jednej dłoni.

– Zapoznanie z treścią tekstu o teatrze jednej dłoni.

– Rola promieni słonecznych i innych źródeł światła w powstawaniu cienia.

– Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ,,ń”.

– Uzupełnianie zdań wyrazami.

– Tworzenie liczby mnogiej od liczby pojedyńczej.

– Łączenie przymiotników z czasownikami.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

      Praca domowa

1.Naucz się czytać – czytanka str.70.

2.Dokończ ćwiczenia str. 72, 73 oraz na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać wyrazy: słoń, koń, dłoń, cień, słońce.

*******************************************************************************

Lekcja 15                    1 lutego 2019r.

Temat: Zwierzęta, które lubią ciemność.

– Czy wszystkie zwierzęta nocą śpią – rozmowa kierowana.

– Ćma – nocny motyl.

– Wprowadzenie litery ,,ć” ,,Ć”.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

– Utrwalenie nazw miesięcy, pór roku i dni tygodnia,

        Praca domowa

1.Naucz się pięknie czytać – czytanka str. 68 (zaznaczony fragment).

2.Dokończ ćwiczenia str. 70, 71 oraz na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać z pamięci zdania z ćwiczenia nr 2 str.70.

********************************************************************************

Lekcja 14                    25 stycznia 2019r.

Temat: Jaś, Staś i Kubuś malują ślimaka – ćwiczenia utrwalające literę ś.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

– Układanie  pytań i odpowiedzi do tekstu.

– Podpisywanie rysunków i uzupełnianie zdań wyrazami z literą ś.

– Ćwiczenia w pisaniu.

– Ćwiczenia w mówieniu – omówienie ilustracji.

     Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst na dodatkowej kartce.

2.Pokoloruj ślimaka – dodatkowa kartka.

3.Dokończ ćwiczenia str. 68 -69.

4.Naucz się pisać wyrazy: ślimak, Jaś, Staś, Kubuś

********************************************************************************

Lekcja 13                    18 stycznia 2019r.

Temat: Sylaby miękkie. Wprowadzenie litery ,,ś” ,,Ś”.

– Układanie wyrazów z sylabami miękkimi: sia, sie, sio, cia, cie …

– Ćwiczenia w czytaniu sylab z ,,i” oraz ,,j” (cia – cja, sia – sja …) oraz wyrazów z tymi sylabami np: kolacja – babcia …

– Wprowadzenie litery ,,ś” ,,Ś”.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

        Praca domowa

1.Naucz się czytać str. 66 (jedenaście pierwszych zdań).

2.Dokończ ćwiczenia – dodatkowa kartka (zaznacz samogłoski i spłgłoski w pierwszym wyrazie , w każdej linijce).

3.Naucz się pisać wyrazy: Kaśka, Baśka, Zośka, śpi, śnieg.

********************************************************************************

Lekcja 12                    11 stycznia 2019r.

Temat: Nowy Rok.

– Wypowiedzi uczniów na temat minionych świąt Bożego Narodzenia oraz powitania Nowego Roku.

– Szukanie odpowiedzi na pytanie: Co nam Nowy Rok przynosi?

– Charakterystyczne cechy pór roku.

– Nazwy miesięcy i pór roku.

– Utrwalenie poznanych dwuznaków: rz, ch, sz, cz.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

– Układanie pytań do tekstu.

– Szukanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

         Praca domowa

1.Naucz się czytać – czytanka str. 80.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowej kartce.

3.Z pomocą rodziców naucz się na pamięć nazw miesięcy.

**********************************************************************************

Lekcja 11                    14 grudnia 2018r.

Temat: Zbliża się zima i święta.

– Wypowiedzi uczniów na temat zbliżającej się zimy

a)zimowa pogoda

b)prawidłowy zimowy ubiór

– Wprowadzenie dwuznaków ,,sz” ,,cz” na podstawie wyrazów szalik, czapka.

– Ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów z poznanymi dwuznakami.

– Uzupełnianie zdań wyrazami z ,,sz” ,,cz”.

– Podpisywanie rysunków.

– Zdrobnienia.

– Wypowiedzi uczniów na temat zbliżających sie świąt na podstawie przeczytanego tekstu i własnych przeżyć.

       Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst na dodatkowej kartce. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem. Zrób rysunek do tekstu.

2.Dokończ ćwiczenia od str. 64 do str. 67 i na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać z pamięci wyrazy: szalik, szkoła, czapka, czekolada.

  DRODZY RODZICE I DZIECI!   

ŻYCZĘ  WSZYSTKIM ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO, SPOKOJNEGO, PEŁNEGO SUKCESÓW NOWEGO ROKU 2019R!

                                       G. STANOWSKA 

Bardzo dziękuję za życzenia świąteczne i za prezenty.

Do zobaczenia 11 stycznia 2019r.

***********************************************************************************

7 grudnia 2018r. 

WIGILIA SZKOLNA – SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

***********************************************************************************

Lekcja 10                    30 listopada 2018r.

Temat: Wprowadzenie dwuznaku ,,ch”.

– Co to są drzewa iglaste?

– Rozumienie pojęcia ,,choinka”.

– Słuchanie piosenki ,,Choinko piękna jak las”.

– Wprowadzenie dwuznaku ,,ch”.

– Ćwiczenia w czytaniu sylab i wyrazów z dwyznakiem ,,ch”.

– Uzupełnianie zdań.

– Powtórzenie ról do Jasełek.

      Praca domowa

1.Naucz się czytać str. 60.

2.Dokończ ćwiczenia str. 62, 63 oraz na dodatkowej kartce.

3.Zapamiętaj wyrazy z dwuznakiem ,,ch” : choink, chleb, chmura, chustka.

***********************************************************************************

Lekcja 9                       16 listopada 2018r.

Temat: Hania i Hubert lubią herbatniki.

– Wprowadzenie litery ,,h” ,,H”.

– Wyszukiwanie w tekście wyrazów z literą ,,h”.

– Uzupełnianie zdań wyrazami z literą ,,h”.

– Gry utrwalające poznane litery i doskonalące umiejętność czytania.

 Praca domowa   

1.Naucz się czytać str. 58.

2.Dokończ ćwiczenia str. 60, 61 oraz na dodatkowej kartce.

*********************************************************************************

Lekcja 8                         9 listopada 2018r.

Temat: Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Oglądanie filmu o polskich symbolach narodowych.

– Rozmowa kierowana na temat: Polskie symbole narodowe.

– Krótka pogadanka nauczyciela na temat Święta Niepodległości Polski.

– Ćwiczenia utrwalające ,,ż” i ,,rz”.

– Zwrócenie uwagi uczniów ,,rz” wymienia się na,,r” przez tworzenie par wyrazów górzysty – góra , morze – morski …

– Ćwiczenia w czytaniu.

 Praca domowa

1.Naucz sie czytać i odpowiedz na pytania – dodatkowa kartka.

2.Naucz się pisać wyrazy: rzeka, przez, burza, drzwi, grzyb, leży, żółty, duży, róża

**********************************************************************************

Lekcja 7                         2 listopada 2018r.

Temat: Wprowadzenie dwuznaku ,,rz”.

– Zapoznanie z treścią wiersz ,,Rzeczka”‘

– Rozmowa kierowana na temat treści wiersza.

– Próba powtórzenia trudnych wyrazów: rzeczka, błyszcząca, wstążeczka, rzeczce, przejrzysta.

– Wprowadzenie dwuznaku ,,rz”.

– Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

– Pisanie z pamięci.

   Praca domowa

1.Naucz się czytać str. 56.

2.Dokończ ćwiczenia str. 58 i na dodatkowych kartkach.

3.Zapamiętaj słowa rozpoczynające się od ,,rz” : rzeczka, rzęsa, rzecz, rzodkiewka, Rzym, rzuca

*********************************************************************************

Lekcja 6                        26 października 2018r.

Temat: ,,Płynie Wisła, płynie.”

– Wisła – największa polska rzeka – ćwiczenia przy mapie Polski.

– Nauka pierwszej zwrotki piosenki ,,Płynie Wisła”.

– Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia – praca indywidualna.

– Polonijny Dzień Dwujęzyczności

a) co to jest dwujęzyczność

b) uświadomienie dzieciom, że nie zawsze Polacy mogli mówić w języku polskim (Polska pod zaborami)

c)zabawy uświadamiające uczniom, że są dwujęzyczni

d) kolorowanie kogutka

     Praca domowa

1.Przeczytaj tekst, wytnij odpowiedzi i przyklej przy właściwym pytaniu – dodatkowe kartki.

2.Dokończ rysunek – dodatkowa kartka.

**********************************************************************************

Lekcja 5                         19 października 2018r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające poznane litery.

– Uświadomienie uczniom jak znaki diakrytyczne zmieniaja  artykulację litery i tworzą przez to nową literę (a-ą, e-ę, o-ó, z-ż, l-ł-t).

– Utrwalenie liter: l, t, ł, w, k, c.

– Utrwalenie litery ,,ż”.

– Ćwiczenia – tworzenie par wyrazów , w których ,,ż” wymienia sie na ,,g” (zasada pisowni ,,ż” wymienne na ,,g”).

– Ćwiczenia utrwalające analizę i syntezę wyrazów.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – układanie odpowiedzi na pytania,  na podstawie przeczytanego tekstu.

         Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst ,,Noc”, zrób rysunek do tekstu i odpowiedz na pytania (dodatkowa kartka).

2.Dokończ ćwiczenia – przepisz wyrazy i zdania, zaznacz samogłoski, zrób kolorowy szlaczek (dodatkowa kartka).

3.Zapamiętaj wyrazy z literą ,,ż” – żaba, żółw, żyrafa, żółty, żarówka, żelazko, jeż, wąż, strażak, pożar, dużo, księżyc

*********************************************************************************

Lekcja 4                         12 października 2018r.

Temat: Kto chce zostać strażakiem?

– Rozmowa kierowana na temat pracy strażaka.

– Wprowadzenie litery ,,ż” ,,Ż”.

–  Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

– Dyktando.

          Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst str.54.

2.Dokończ ćwiczenia str. 56 oraz ćwiczenia na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać z pamięci wyrazy: żaba, strażak, wąż.

*********************************************************************************

Lekcja 3                          5 października 2018r.

Temat: Czy to już jesień? 

– Rozmowa kierowana na temat: Czy to już jesień? na podstawie obserwacji, wysluchanej piosenki i obejrzanych zdjęć.

– Nazwy pór roku i dni tygodnia.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

– Ćwiczenia w pisaniu.

       Praca domowa

1.Powtórz nazwy pór roku i dni tygodnia.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach, pod przepisanymi zdaniami zrób piękny, jesienny szlaczek.

3.Naucz się czytać tekst na dodatkowych kartkach.

********************************************************************************

Lekcja 2                          28 września 2018r.

Temat: W naszej klasie jest wesoło.

– Konkurs utrwalający wiadomości z klasy I – samogłoski, sylaby, pisanie z pamięci, dyktando.

– Utrwalenie litery ,,ó”- wyszukiwanie w tekście wyrazów z literą ,,ó”.

– Zasada pisowni wyrazów z ,,ó” wymiennym na ,,o “.

– Ćwiczenia w czytaniu.

     Praca domowa

1.Powtórz czytankę str. 50.

2.Dokończ ćwiczenia z lekcji – dodatkowa kartka.

********************************************************************************

Lekcja 1                          21 września 2018r   

Temat: Koniec wakacji – wracamy do szkoły.

– Wypowiedzi uczniów na temat: Moje wakacje.

– Powtórzenie i utrwalenie liter poznanych w kl. I (litery pisane i drukowane).

– Głoska a litera, samogłoski, spółgłoski, sylaby – ćwiczenia.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

       Praca domowa

1.Powtórz czytanki str. 42, 44.

2.Dokończ  ćwiczenia – dodatkowa kartka.

*********************************************************************************

     14 września 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Zapoznanie z informacjami na temat  organizacji nowego roku szkolnego.

Spotkanie nauczyciela z uczniami i rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: