Klasa II

Nauczyciel: Grażyna Stanowska

Podręcznik: ,,Elementarz” A. Plec, M. Skoczylas (czytanka i ćwiczenia cz.I i cz.II)

Czas zajęć : 5:45-7:15PM

 

 

Lekcja 6                        26 października 2018r.

Temat: ,,Płynie Wisła, płynie.”

– Wisła – największa polska rzeka – ćwiczenia przy mapie Polski.

– Nauka pierwszej zwrotki piosenki ,,Płynie Wisła”.

– Czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia – praca indywidualna.

– Polonijny Dzień Dwujęzyczności

a) co to jest dwujęzyczność

b) uświadomienie dzieciom, że nie zawsze Polacy mogli mówić w języku polskim (Polska pod zaborami)

c)zabawy uświadamiające uczniom, że są dwujęzyczni

d) kolorowanie kogutka

     Praca domowa

1.Przeczytaj tekst, wytnij odpowiedzi i przyklej przy właściwym pytaniu – dodatkowe kartki.

2.Dokończ rysunek – dodatkowa kartka.

**********************************************************************************

Lekcja 5                         19 października 2018r.

Temat: Ćwiczenia utrwalające poznane litery.

– Uświadomienie uczniom jak znaki diakrytyczne zmieniaja  artykulację litery i tworzą przez to nową literę (a-ą, e-ę, o-ó, z-ż, l-ł-t).

– Utrwalenie liter: l, t, ł, w, k, c.

– Utrwalenie litery ,,ż”.

– Ćwiczenia – tworzenie par wyrazów , w których ,,ż” wymienia sie na ,,g” (zasada pisowni ,,ż” wymienne na ,,g”).

– Ćwiczenia utrwalające analizę i syntezę wyrazów.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem – układanie odpowiedzi na pytania,  na podstawie przeczytanego tekstu.

         Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst ,,Noc”, zrób rysunek do tekstu i odpowiedz na pytania (dodatkowa kartka).

2.Dokończ ćwiczenia – przepisz wyrazy i zdania, zaznacz samogłoski, zrób kolorowy szlaczek (dodatkowa kartka).

3.Zapamiętaj wyrazy z literą ,,ż” – żaba, żółw, żyrafa, żółty, żarówka, żelazko, jeż, wąż, strażak, pożar, dużo, księżyc

*********************************************************************************

Lekcja 4                         12 października 2018r.

Temat: Kto chce zostać strażakiem?

– Rozmowa kierowana na temat pracy strażaka.

– Wprowadzenie litery ,,ż” ,,Ż”.

–  Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

– Dyktando.

          Praca domowa

1.Naucz się czytać tekst str.54.

2.Dokończ ćwiczenia str. 56 oraz ćwiczenia na dodatkowej kartce.

3.Naucz się pisać z pamięci wyrazy: żaba, strażak, wąż.

*********************************************************************************

Lekcja 3                          5 października 2018r.

Temat: Czy to już jesień? 

– Rozmowa kierowana na temat: Czy to już jesień? na podstawie obserwacji, wysluchanej piosenki i obejrzanych zdjęć.

– Nazwy pór roku i dni tygodnia.

– Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

– Ćwiczenia w pisaniu.

       Praca domowa

1.Powtórz nazwy pór roku i dni tygodnia.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach, pod przepisanymi zdaniami zrób piękny, jesienny szlaczek.

3.Naucz się czytać tekst na dodatkowych kartkach.

********************************************************************************

Lekcja 2                          28 września 2018r.

Temat: W naszej klasie jest wesoło.

– Konkurs utrwalający wiadomości z klasy I – samogłoski, sylaby, pisanie z pamięci, dyktando.

– Utrwalenie litery ,,ó”- wyszukiwanie w tekście wyrazów z literą ,,ó”.

– Zasada pisowni wyrazów z ,,ó” wymiennym na ,,o “.

– Ćwiczenia w czytaniu.

     Praca domowa

1.Powtórz czytankę str. 50.

2.Dokończ ćwiczenia z lekcji – dodatkowa kartka.

********************************************************************************

Lekcja 1                          21 września 2018r   

Temat: Koniec wakacji – wracamy do szkoły.

– Wypowiedzi uczniów na temat: Moje wakacje.

– Powtórzenie i utrwalenie liter poznanych w kl. I (litery pisane i drukowane).

– Głoska a litera, samogłoski, spółgłoski, sylaby – ćwiczenia.

– Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu.

       Praca domowa

1.Powtórz czytanki str. 42, 44.

2.Dokończ  ćwiczenia – dodatkowa kartka.

*********************************************************************************

     14 września 2018r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Zapoznanie z informacjami na temat  organizacji nowego roku szkolnego.

Spotkanie nauczyciela z uczniami i rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: