Klasa IX

Nauczyciel / Teacher/: Grażyna Stanowska

Czas zajęć lekcyjnych / class time/: 7:30- 9:00 pm

Podrecznik/ Textbook/: ,,Nie ma róży bez kolców”

 

Lekcja 21                           15 marca 2019r.

Temat: Tragiczne losy polskich dzieci w czasie II wojny światowej.

– Zapoznanie z fragmentami książki ,,Tułacze dzieci” Hanki Ordonówny.

– Rozmowa na temat losów bohaterów opowiadania.

– Wypowiedzi uczniów na temat uczuć jakie wywołał w nich poznany tekst.

– Dyskusja na temat: Czy wszyskie dzieci obecnie mają szczęśliwe dzieciństwo.

– Ciche czytanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

– Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły.

    Praca domowa

1.Wykonaj ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

2.Czy wszyskie dzieci obecnie mają szczęśliwe dzieciństwo – praca pisemna.

***********************************************************************************

Lekcja 20                            8 marca 2019r.

Temat: Czas przyszły (aspekt dokonany i niedokonany).

– Ćwiczenia w suchaniu ze zrozumieniem.

– Czas przyszły – ćwiczenia.

– Zwroty oficjalne i nieoficjalne używane w sytuacjach komunikacyjnych.

– Dialog.

            Praca domowa

1.Ćwiczenia str. 103 – 105.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

3.Jesteś na przyjęciu i nikogo nie znasz. Proszę się przedstawić osobie, która siedzi obok ciebie i prawdopodobnie też jest pierwszy raz w tym towarzystwie. – praca pisemna – dialog.

**********************************************************************************

Lekcja 19                           1 marca 2019r.

Temat: Czas teraźniejszy i przeszły.

– Słuchanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

– Czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym.

– Kłopotliwy czasownik ,,poszedłem” – ćwiczenia.

– Tłumaczenie tekstu.

  Praca domowa

1.Przetłumacz tekst nr 2 na dodatkowej kartce.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

**********************************************************************************

Lekcja 18                           22 lutego 2019r.

Temat: Co to jest monolog.

– Zapoznanie z treścią monologu: ,,Jak spędzam wolny czas. Najlepsze formy wypoczynku”.

– Co to jest monolog?

– Zwroty i wyrażenia przydatne w monologu.

– Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

– Przyimek.

– Pisownia wyrazów z ,,ż”.

          Praca domowa

1.Ćwiczenia od str. 98 do 101.

2.Ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

3.Przygotuj się do monologu na temat: Jak będzie wyglądać moje życie za 10 lat.

*********************************************************************************

Lekcja 17                          15 lutego 2019r.

Temat: Jak rozwijamy zdania.

– Ćwiczenia w rozwijaniu zdań.

– Czasowniki – czas przeszły i teraźniejszy, odmiana przez osoby, rodzaje.

– Pisownia wyrazów z ,,rz”.

       Praca domowa

1.Ćwiczenia str. 92 – 95

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach.

3.Rozwiń zdania :

Babcia gotuje.

Kinga maluje.

********************************************************************************

Lekcja 16                           8 lutego 2019r.

Temat: Wśród nastolatków – pierwsza sympatia, pierwsze zakochanie, pierwsza       miłość.

– Zapoznanie z tekstem ,,Beata ma oczy brązowe”.

– Główni bohaterowia opowiadania – ocena ich zachowania.

– Znaczenie słowa ,,sympatia” w języku polskim.

– Dyskusja na temat: Co to jest miłość? Czy zakochanie to to samo co miłość?

– Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

– Pisownia wyrazów z ,,u” ,,ó”.

   Praca domowa

1.Ćwiczenia str. 85-87.

2.Porozmawiaj z rodzicami i napisz jak się poznali. Następnie poproś rodziców o sprawdzenie pracy i o podpisanie jej.

********************************************************************************

Lekcja 15                           1 lutego 2019r.

Temat: Wśród nastolatków – opowiadanie ,,Pośpieszny”.

– Zapoznanie z treścią opowiadania ,,Pośpieszny”.

– Główni bohaterowia opowiadania – ocena ich zachowania.

– Zabawy nastolatków dawniej i dzisiaj.

– Wypowiedzi uczniów na temat: Jak spędzam wolny czas.

– Łączenie rzeczowników z czasownikami, przymiotników z rzeczownikami, rzeczowników z rzeczownikami.

        Praca domowa

1.Ćwiczenia str. 79, 81-84.

2.Dokończ ćwiczenia na dodatkowych kartkach – Łączenie rzeczowników z czasownikami …

3.Porozmawiaj z rodzicami i napisz jak spędzali swój wolny czas gdy byli dziećmi.

**********************************************************************************

Lekcja 14                           25 stycznia 2019r.

Temat: Wśród nastolatków – opowiadanie ,,Zakład”.

– Zapoznanie z treścią opowiadania J. Porazińskiej ,,Zakład”.

– Główni bohaterowie opowiadania – ocena ich zachowania.

– Co to jest nieśmiałość?

– Dyskusja na temat jak pomóc osobie nieśmiałej.

– Co to jest poczucie własnej wartości?

– Pisownia wyrazów z : ą, on, om, ę, en, em.

     Praca domowa

1.Ćwiczenia str. 70 – 72.

2.Napisz , który z bohaterów opowiadania jest ci bliski i dlaczego.

Wykorzystaj zwroty: uwierzyć w siebie, uwierzyć w swoje siły,  nabrać pewności siebie, pomagać koledze, ośmielić kolegę, dodawać odwagi, zachęcać do …, być opiekuńczym, być wyrozumiałym

*******************************************************************************

Lekcja 13                           18 stycznia 2019r.

Temat: Nasi dziadkowie – nasza rodzina.

– Wypowiedzi uczniów na temat: Wesołe chwile spędzone z moimi dziadkami.

– Gromadzenie słownictwa do opisu ilustracji.

– Poszerzenie słownictw związanego z robieniem zakupów (c.d. poprzedniej lekcji).

– Próba pisania dialogów między sprzedawcą a kupującym.

– Pisownia wyrazów z : ą, on, om, ę, en, em.

             Praca domowa 

1.Ćwiczenia str. 67, 68, 69.

2.Opisz ilustrację, która dostałeś/dostałaś na zajęciach.

*******************************************************************************

Lekcja 12                            11 stycznia 2019r.

Temat: Stary rok. Nowy Rok.

– Zapoznanie z treścią wiersza ,,Zmartwienie Starego Roku” N. Łasochy.

– Układanie przysłów z rozsypanki – rymy.

– Krótkie wypowiedzi uczniów na temat: Jaki był dla mnie stary rok.

– Powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie słownictw związanego z robieniem zakupów.

– Zmiękczenia – powtórzenie.

       Praca domowa

1.Ćwiczenia od str. 55 – 57 (bez ćw. VI)

2.Ćwiczenia na dodatkowych kartkach str. 1, 2, 3.

3.Praca pisemna na temat: Jaki był dla mnie stary rok.

********************************************************************************

Lekcja 11                            14 grudnia 2018r.

Temat: Boże Narodzenie w naszych polskich domach.

– Rozwiązywanie zagadek związanych ze światami Bożego Narodzenia.

– Wypowiedzi uczniów na temat sensu innych nazw, określeń świąt Bożego Narodzenia: święta miłości, rodzinnego ciepła, miłości, przebaczenia, pojednania.

– Zapoznanie z treścia wiersz ,,Czym jest wigilia..”

– Rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych.

– Głoski dźwięczne i bez dźwięczne.

– Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniam.

        Praca domowa

1.Ćwiczenia od str. 40 – 43.

2.Jaka jest w twojej rodzinie ulubiona tradycja świąt Bożego Narodzenia? Opisz ją.

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE!   

ŻYCZĘ  WSZYSTKIM ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO, SPOKOJNEGO, PEŁNEGO SUKCESÓW NOWEGO ROKU 2019R!

                                       G. STANOWSKA 

Bardzo dziękuję za życzenia świąteczne i za prezenty.

Do zobaczenia 11 stycznia 2019r.

********************************************************************************

7 grudnia 2018r.

WIGILIA SZKOLNA – SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

*********************************************************************************

Lekcja 10                           30 listopada 2018r.

Temat:

********************************************************************************

Lekcja 9                               16 listopada 2018r.

Temat: Dlaczego Polacy emigrowali do Ameryki .

– Zapoznanie z treścią tekstu ,,Zaczęło się w Pannie Marii”.

– Dlaczego Polacy emigrowali do Ameryki.

– Celownik liczby pojedyńczej i mnogiej.

– Pisownia wyrazów z końcówką -ji, -ii, -i.

       Praca domowa

1.Dokończ ćwiczenia z lekcji – dodatkowe kartki.

2.Ćwiczenia – wykonaj ćwiczenia od str. 59 do str.61.

3.Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami na temat: Dlaczego nasza rodzina mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zapisz uzyskane wiadomości w postaci opowiadania.

*********************************************************************************

Lekcja 8                                9 listopada 2018r.

Temat: Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Wypowiedzi uczniów na temat: co dla ciebie znaczy niepodległość.

– Rozmowa kierowana

a)Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy i świata.

b)Jak żyło się Polakom pod zaborami.

c)Jak Polacy próbowali odzyskać niepodległość.

d)I wojna światowa i odzyskanie niepodlagłości przez Polskę.

– Czego życzysz Polsce w 100 rocznice urodzin.

– Dopełniacz l. poj. – ćwiczenia.

– Rozwijanie, powtórzenie i utrwalenie słownictwa wokół tematu ,,dom”.

       Praca domowa

1.Dokończ ćwiczenia – dodatkowe kartki z wyjątkiem str.48, 49.

2.Ćwiczenia – część C str.53, 54.

3.Naucz się na pamięć otrzymanej roli na Jasełka.

**********************************************************************************

Lekcja 7                                2 listopada 2018r.

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Polski.

– Położenie Polski na mapie Europy i świata.

– Sąsiedzi Polski.

– Ukształtowanie powierzchni Polski (depresja, pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry).

– Zaznaczanie krain na indywidualnych mapkach konturowych Polski.

– Głoski twarde i miękkie.

                             Praca domowa

1.Porozmawiaj z rodzicami i napisz jak obchodzili Święto Zmarłych w Polsce.

2.Naucz się na pamięć otrzymanej roli na Jasełka.

*********************************************************************************

Lekcja 6                                26 października 2018r.

Temat: Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

– Co to jest dwujęzyczność?

– Dyskusja na temat: Warto czy nie warto znać kilka języków.

– Wiersze J. Brzechwy w jezyku polskim i angielskim – czytanie.

– Układanie haseł na temat dwujęzyczności.

– Nauka piosenki ,,Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

– Zmiękczenia – kiedy kreska (‘), kiedy ,,i”.

    Praca domowa 

1.Ćwiczenia – str. 50, 51, 52.

2.Napisz sprawozdanie z dzisiejszej lekcji.

3.Przetłumacz wiersze: ,,Lis” ,,Krokodyl” J. Brzechwy – odzielna kartka.

********************************************************************************

Lekcja 5                                 19 października 2018r.

Temat: Charakterystyka postaci.

– Zapoznanie z fragmentami książki ,,Ania z Zielonego Wzgórza”.

– Wypowiedzi na temat wyglądu i charakteru Ani.

– Co to jest charakterystyka, jak ją piszemy?

– Rozwijanie słownictwa związanego z charakterystyką postaci.

– Ćwiczenia w pisaniu.

– Spółgłoski miękkie i twarde.

                 Praca domowa

1.Ćwiczenia – przeczytaj informacje str. 44 i 45, następnie wykonaj ćwiczenia od str. 45 do 49.

2.Napisz charakterystykę Ani z Zielonego Wzgórza na podstawie poznanych fragmentów książki.

********************************************************************************

Lekcja 4                                 12 października 2018r.

Temat: Ja i moja rodzina . Części mowy.

– Rozwijanie słownictwa wokół  tematu : ja i moja rodzina.

– Słuchanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

– Części mowy – powtórzenie.

– Odmiana części mowy – ćwiczenia.

– Kiedy piszemy wyrazy wielką literą .

      Praca domowa

1.Ćwiczenia str.25, 26, 27.

2.Przedstaw swoją rodzinę – praca pisemna (opis postaci).

3.Przypomnij sobie jak piszemy charakterystykę postaci (notatka w zeszycie z kl. VIII).

*********************************************************************************

Lekcja 3                                  5 października 2018r.

Temat: Opisujemy postać.

– Co to jest i co zawiera opis postaci?

– Gromadzenie słownictwa wokół tematu ,,człowiek “.

– Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

– Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym.

      Praca domowa

1.Ćwiczenia – str.76 ćw. I, II, III.

2.Praca pisemna –  Opisz swoją koleżankę lub kolegę.

********************************************************************************

Lekcja 2                                  28 września 2018r.

Temat: Kim był Stefan Starzyński.

– II wojna światowa – co pamietamy z poprzednich lat nauki w polskiej szkole.

– Kim był Stefan Starzyński?

– Praca z tekstem ,,Niezłomny Prezydent Warszawy”.

– Mianownik liczby pojdyńczej – ćwiczenia.

      Praca domowa

1.Przeczytaj kilka razy tekst,  przygotuj się do pięknego czytania przemówienia S. Starzyńskiego (dodatkowa kartka).

2.Dokończ ćwiczenia – dodatkowa kartka.

*************************************************************************

Lekcja 1                                  21 września 2017r.

Temat: Nowy rok szkolny, nowe przygody.

– Moje wakacje – wypowiedzi uczniów.

– Zapoznanie z programem nauczania.

– Właściwe zachowanie się na terenie szkoły.

– Jak pracować w czasie roku szkolnego, aby odnieść sukces?

– Co to jest: organizacja pracy i higieniczny tryb życia?

– Słowniki i ich rodzaje.

– Alfabet polski – ćwiczenia.

         Praca domowa

1.Ćwiczenia – ćw. IV, V str. 18.

2.Napisz – Jak pracować w czasie roku szkolnego, aby odnieść sukces.

Wyrazy pomocnicze: uczciwość, systematyczność, staranność, samozaparcie, brak opieszałości, punktualność, obowiązkowość, pracowitość, organizacja pracy, higieniczny tryb życia

*************************************************************************

14 września 2017r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Zapoznanie z informacjami na temat organizacji nowego roku szkolnego.

Spotkanie nauczyciela z uczniami i rodzicami.

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: