Klasa IX

Nauczyciel / Teacher/: Grażyna Stanowska

Czas zajęć lekcyjnych / class time/: 7:30- 9:00 pm

Podrecznik/ Textbook/: ,,Nie ma róży bez kolców”

 

 

Lekcja 8                                9 listopada 2018r.

Temat: Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

– Wypowiedzi uczniów na temat: co dla ciebie znaczy niepodległość.

– Rozmowa kierowana

a)Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy i świata.

b)Jak żyło się Polakom pod zaborami.

c)Jak Polacy próbowali odzyskać niepodległość.

d)I wojna światowa i odzyskanie niepodlagłości przez Polskę.

– Czego życzysz Polsce w 100 rocznice urodzin.

– Dopełniacz l. poj. – ćwiczenia.

– Rozwijanie, powtórzenie i utrwalenie słownictwa wokół tematu ,,dom”.

       Praca domowa

1.Dokończ ćwiczenia – dodatkowe kartki z wyjątkiem str.48, 49.

2.Ćwiczenia – część C str.53, 54.

3.Naucz się na pamięć otrzymanej roli na Jasełka.

**********************************************************************************

Lekcja 7                                2 listopada 2018r.

Temat: Położenie i ukształtowanie powierzchni Polski.

– Położenie Polski na mapie Europy i świata.

– Sąsiedzi Polski.

– Ukształtowanie powierzchni Polski (depresja, pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry).

– Zaznaczanie krain na indywidualnych mapkach konturowych Polski.

– Głoski twarde i miękkie.

                             Praca domowa

1.Porozmawiaj z rodzicami i napisz jak obchodzili Święto Zmarłych w Polsce.

2.Naucz się na pamięć otrzymanej roli na Jasełka.

*********************************************************************************

Lekcja 6                                26 października 2018r.

Temat: Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

– Co to jest dwujęzyczność?

– Dyskusja na temat: Warto czy nie warto znać kilka języków.

– Wiersze J. Brzechwy w jezyku polskim i angielskim – czytanie.

– Układanie haseł na temat dwujęzyczności.

– Nauka piosenki ,,Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

– Zmiękczenia – kiedy kreska (‘), kiedy ,,i”.

    Praca domowa 

1.Ćwiczenia – str. 50, 51, 52.

2.Napisz sprawozdanie z dzisiejszej lekcji.

3.Przetłumacz wiersze: ,,Lis” ,,Krokodyl” J. Brzechwy – odzielna kartka.

********************************************************************************

Lekcja 5                                 19 października 2018r.

Temat: Charakterystyka postaci.

– Zapoznanie z fragmentami książki ,,Ania z Zielonego Wzgórza”.

– Wypowiedzi na temat wyglądu i charakteru Ani.

– Co to jest charakterystyka, jak ją piszemy?

– Rozwijanie słownictwa związanego z charakterystyką postaci.

– Ćwiczenia w pisaniu.

– Spółgłoski miękkie i twarde.

                 Praca domowa

1.Ćwiczenia – przeczytaj informacje str. 44 i 45, następnie wykonaj ćwiczenia od str. 45 do 49.

2.Napisz charakterystykę Ani z Zielonego Wzgórza na podstawie poznanych fragmentów książki.

********************************************************************************

Lekcja 4                                 12 października 2018r.

Temat: Ja i moja rodzina . Części mowy.

– Rozwijanie słownictwa wokół  tematu : ja i moja rodzina.

– Słuchanie ze zrozumieniem – ćwiczenia.

– Części mowy – powtórzenie.

– Odmiana części mowy – ćwiczenia.

– Kiedy piszemy wyrazy wielką literą .

      Praca domowa

1.Ćwiczenia str.25, 26, 27.

2.Przedstaw swoją rodzinę – praca pisemna (opis postaci).

3.Przypomnij sobie jak piszemy charakterystykę postaci (notatka w zeszycie z kl. VIII).

*********************************************************************************

Lekcja 3                                  5 października 2018r.

Temat: Opisujemy postać.

– Co to jest i co zawiera opis postaci?

– Gromadzenie słownictwa wokół tematu ,,człowiek “.

– Ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.

– Pisownia wyrazów z ,,ó” wymiennym.

      Praca domowa

1.Ćwiczenia – str.76 ćw. I, II, III.

2.Praca pisemna –  Opisz swoją koleżankę lub kolegę.

********************************************************************************

Lekcja 2                                  28 września 2018r.

Temat: Kim był Stefan Starzyński.

– II wojna światowa – co pamietamy z poprzednich lat nauki w polskiej szkole.

– Kim był Stefan Starzyński?

– Praca z tekstem ,,Niezłomny Prezydent Warszawy”.

– Mianownik liczby pojdyńczej – ćwiczenia.

      Praca domowa

1.Przeczytaj kilka razy tekst,  przygotuj się do pięknego czytania przemówienia S. Starzyńskiego (dodatkowa kartka).

2.Dokończ ćwiczenia – dodatkowa kartka.

*************************************************************************

Lekcja 1                                  21 września 2017r.

Temat: Nowy rok szkolny, nowe przygody.

– Moje wakacje – wypowiedzi uczniów.

– Zapoznanie z programem nauczania.

– Właściwe zachowanie się na terenie szkoły.

– Jak pracować w czasie roku szkolnego, aby odnieść sukces?

– Co to jest: organizacja pracy i higieniczny tryb życia?

– Słowniki i ich rodzaje.

– Alfabet polski – ćwiczenia.

         Praca domowa

1.Ćwiczenia – ćw. IV, V str. 18.

2.Napisz – Jak pracować w czasie roku szkolnego, aby odnieść sukces.

Wyrazy pomocnicze: uczciwość, systematyczność, staranność, samozaparcie, brak opieszałości, punktualność, obowiązkowość, pracowitość, organizacja pracy, higieniczny tryb życia

*************************************************************************

14 września 2017r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Zapoznanie z informacjami na temat organizacji nowego roku szkolnego.

Spotkanie nauczyciela z uczniami i rodzicami.

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: