Regulamin rodzica

I. OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Wspólpraca z władzami i nauczycielami szkoły.
2. Zorganizowanie dziecku odpowiednich warunków i czasu do odrabiania zadań domowych oraz prowadzenie odpowiedniej kontroli nad dzieckiem.
3. Dopilnowanie, aby dziecko odrobilo prace domowa i przygotowalo sie do lekcji.
4. Rozmowy z dzieckiem o działalności szkolnej i oczekiwań co do jego zachowania.
5. Przyjęcie odpowiedzialności za dokładne i regularne przestrzeganie przez dziecko zasad dotyczących obecności w szkole.
6. Uznanie autorytetu i praw nauczyciela w szkole.
7. Wyrobienie w dziecku szacunku do prawa, włączając poszanowanie praw innych ludzi.
8. Uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach.
9. Poświęcenie wolnego czasu na pracę na rzecz szkoły.

10. Zwrot kosztów za szkołę w przypadku rezygnacji dziecka: 50% kwoty po dwóch tygodniach od dnia rozpoczęcia szkoły, $0 kwoty po czterech tygodniach od dnia rozpoczęcia szkoły.

II. PRAWA RODZICÓW
1. Regularne otrzymywanie informacji na temat postępów w nauce ucznia.
2. Otrzymanie wyjaśnień i uzasadnienia ocen otrzymanych przez ucznia.
3. Otrzymanie wyczerpujących informacji na temat programu nauczania w szkole.
4. Możliwość spotkania i rozmowy z nauczycielem i dyrektorem szkoły.

<span>%d</span> bloggers like this: