Klasa II

Nauczyciel: Marzanna Owinska, tel: 248-366-8728 marzowinski@yahoo.com

Czas zajęć: 5:45-7:15p.m.

Podręcznik: “Elementarz” A. Plec, M. Skoczylas oraz “Elementarz – cwiczenia w pisaniu i czytaniu” cz I i II

Witam Panstwa,

Uczniowie potrzebuja przynosic na lekcje obie czesci cwiczen. Osoby, ktore nie zakupily cwiczen czesc II, prosze o zgloszenie sie do mnie w celu ich zakupienia.

Prosze, aby uczniowie przynosili na lekcje zeszyty (moga byc z poprzedniego roku) dlugopisy, kredki i olowki.

Dziekuje,

Do zobaczenia w piatek

Dziękuję wszystkim dzieciom i rodzicom za prezenty, jakie otrzymałam. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w roku 2014r.

Proszę, aby wszystkie dzieci przyniosły swoje prace związane z papieżem Janem Pawłem II do 11 kwietnia. Technika dowolna (rysynek, rzeźba, wiersz, opowiadanie, plakat). Prace będą wywieszone w Galerii, a 27 kwietnia w czasie małej uroczystości będą ogłoszone wyniki konkursu. Wszyscy uczniowie dostaną nagrody, ale najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami specjalnymi. Zapraszamy całe rodziny 27 kwietnia do Galerii na godz. 11:30 rano.

Życzę wszyskiem dzieciom i ich rodzinom radosnych i zdrowych świąt Wielkanocy.

Lekcja nr 27 – 2 maja 2014r.

Temat: Wyprawa w kosmos

Dyktando z wielkimi literami

Rozmowa na temat co to jest kosmos,  układ słoneczny, planetarium

Ogladanie filmu z Youtube na temat ukladu slonecznego

Układ Słoneczny: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun

Rozmowa na temat pracy i cech kosmonauty oraz statków kosmicznych

Czytanka “Kosmos” – czytanie wzorcowe, omowienie wyrazow niezrozumialych, czytanie indywidualne

Praca domowa

Nauczyc sie czytac Elementarz str. 110 “Kosmos”

Cwiczenia II str. 34

 

Lekcja nr 26 – 25 kwietnia 2014r.

Temat: Jak żyli kiedyś ludzie?

Rozmowa na temat życia w dawnych czasach

Czytanka „Jak żyli ludzie?” – str. 154 – praca z czytanką

Słownictwo związane z budownictwem- różne rodzaje domów:

- jaskinia, grota

- szałasy z gałęzi, trzciny i kamieni

- domy z drewna, kamieni i gliny

-namioty ze skór

-igloo-domy z lodu

- domy z kamienia

- domy z metalu, betonu, szkła, plastiku i cegieł

Oglądanie filmu animowanego o osadzie w Biskupinie

Odnalezienie Biskupina na mapie Polski

Czytanka „W Biskupinie” – praca z czytanką

Praca domowa

Naucz się czytać jedną czytankę „Jak żyli ludzie?” lub „W Biskupinie”

Ćwiczenia II str. 78,79, 80, 81

 

Lekcja nr 25 – 11 kwietnia 2014r.

Temat: Wielkanoc w polskim domu.

Wysłuchanie wiersza „Wielkanoc”

Rozmowa na temat Wielkanocy na podstawie wiersza i dzieci doświadczeń i wiedzy.

Wyjaśnienie nazwy świąt Wielkanoc, rozmowa o zwyczajach i pokarmach.

Notatka: Święta piszemy wielką literą, ale nazwy zwyczajów piszemy małą.

Ćwiczenia poświęcone Wielkanocy (kartki rozdane przez nauczyciela)

Praca domowa

Napisz kilka zdań o tym, co najbardziej podoba Ci się w czasie świąt Wielkanocy i dlaczego.

 

Lekcja nr 24 – 4 kwietnia 2014r

Temat: Wycieczka nad polskie rzeki. Przymiotniki.

Powtórzenie wiedzy na temat rzeczowników i czasowników

Przymiotniki – określenia, cechy rzeczowników, np. biały, wysoki, chudy, niegrzeczny

Ćwiczenia:

  1. Wskaż rzeczowniki i czasowniki:

Idę, mama, stół, polecimy, wstał, Ziemia, Polska, kolega, jestem, zjadł, rośnie, pietruszka

  1. Dopisz przymiotniki:

książka – ……………….. pióro – ……………………….
but – …………………… długopis -……………………..
szkoła -…………………. kredka -……………………….
plecak-…………………. piórnik -…………………..

  1. Rozwiń podane zdania:
    Jacek maluje, Mama sprząta, Czytam książkę, Kot pije, Piszesz

Czytanka “Rzeka” str. 122

Praca domowa

Nauczyć się czytać czytankę „Rzeka” str. 122

Ćwiczenia II str. 46/47

Wypisz pięć przymiotników.

 

Lekcja nr 23 – 28 marac, 2014r.

Temat: Kim chcę być? Zasada pisowni „rz” w zawodach.

Wyjaśnienie pojęcia zawód
*zawód-praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują za wykonywane czynności wynagrodzenie pieniężne,
*zawód-miłosny, nieodwzajemniona miłość
*zawody np.: sportowe, wyścigi

Rozmowa na temat zawodów rodziców uczniów

Czytanka „Remont w domu” str. 146

Ćwiczenia językowe dotyczące zawodów

Zasada pisowni „rz” w zawodach:”rz” piszemy w zakończeniu „-arz” w nazwach zawodów: lekarz, kucharz, aptekarz, piosenkarz, pisarz,

Wypowiedzi uczniów na temat “Kim chcę być w przyszłości?”

Praca domowa

Nauczyć się czytać czytankę-str. 146,

Ćwiczenia II – str. 70-71

Napisz, kim chcesz być w przyszłości i dlaczego.

 

Lekcja nr 22 – 21 marca, 2014r.

Temat: Powitanie wiosny. Zasady pisowni wyrazów z „rz”

Rozmowa kierowana na temat wiosny. Czym się charakteryzuje? Co zmienia się w przyrodzie? Co dzieje się ze zwierzętami na wiosnę?

Czytanka „Powitanie wiosny” str. 88, str. „Wiosna w ogrodzie” str. 90 Elementarz

Rozmowa o zwyczaju topienia kukły Marzanny.

Ćwiczenia na temat wiosny

Zasady pisowni wyrazów z „rz”: gdy „rz” wymienia się na „z”: marzec – marcu, malarz – malarska, kucharz – kucharski, harcerz – harcerski, żołnierz – żołnierski, lekarz – lekarski

Praca domowa

Nauczyć się czytać jedną z czytanek-str. 88 lub str. 90

Ćwiczenia II – str. 12-13, str. 14-15

Lekcja nr 21 – 14 marca 2014r.

Temat:  Z wycieczką do Krakowa. Pisownia nazw własnych.

Czytanka „W Krakowie” – czytanie wzorcowe, opowiadanie czytanki, niezrozumiałe słowa, 

Zabytki – stare, znane budowle i miejsca

Zabytki Krakowa

Odsłuchanie legendy o wawelskim smoku.

Pisanie planu legendy

Kolorowanie godła Polski

Praca z mapą Polski- uczniowie zaznaczają miasta, rzeki, góry, morze na mapkach dostarczonych przez nauczyciela

Zasada pisowni dużych liter: Wszystkie nazwy własne piszemy dużą literą: Polska, Kraków, Wawel, Ania, Tomek, Rynek Główny, Sukiennice, Smocza Jama.

Zabawy językowe

Praca domowa

Nauczyć się czytać czytankę „W Krakowie”

Ćwiczenia II, str. 26 i 27

Proszę skończyć kolorowanie godła, wyciąć kontury i wkleić do zeszytu.

Lekcja nr 20 – 7 marca 2014r.

Temat: Kraj naszych rodziców i jego legenda.

Rozmowa kierowana na temat Polski, sprawdzenie wiedzy dzieci czego do tej pory nauczyli się o Polsce.

  1. Gdzie leży Polska? Na jakim kontynencie?
  2. Jak nazywa się stolica?
  3. Jak nazywała się pierwsza stolica?
  4. Jakie są miasta, rzeki, góry w Polsce?
  5. Co się w Polsce wydobywa?

Czytanka”Polska-nasza ojczyzna” str. 104 – czytanie wzorcowe ze sprawdzeniem, ile dzieci pamiętają i rozumieją z tekstu

Symbole narodowe Polski: rozmowa na temat wyglądu flagi i godła Polski, wyjasnienie czym są dla naszego kraju (symbolem, znakiem, który wyróżnia nasz kraj spośród innych), rozmowa na temat miejsc i świąt, podczas których wywiesza się flagi narodowe.

Legenda – jest opowieścią o wydarzeniach historycznych, osobach, miastach z elementami fantastycznymi.

„Legenda o Lechu i Orle Białym” – czytanie przez nauczyciela legendy (dostarczona przez nauczyciela), opowiadanie legendy przez uczniów.

Rysowanie poszczególnych scen legendy i podpisywanie rysunków.

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę „Polska-nasza ojczyzna”

Ćwiczenia II – str. 28-29

Naucz się opowiadać legendę.

Lekcja nr 19 – 28 lutego 2014.

Temat: Polskie góry. Co to jest czasownik?

Ogladanie youtube z tancem góralskim.

Czytanka „W górach” Elem. str. 108.

Rozmowa kierowana:

Jakie góry są najwyższe na świecie i jakie w Polsce? Jakie powietrze jest w górach (ostre, suche, zimne, zdrowe, rześkie)? Jakie sporty uprawia się w górach (narciarstwo, wspinaczka, saneczkarstwo)? Wymieńcie piętra roślinności w górach (lasy iglaste, kosodrzewina, hale, nagie skały)? Jak myslicie, dlaczego roślinność się zmienia? Jakie zwierzęta możemy spotkać w górach? Jak nazywają się ludzie, którzy mieszkają w górach? Czym zajmują się górale? Jakie stroje noszą?

Rysowanie górala

Rysowanie pięter rośliności w górach i podpisywanie

Zapoznanie się z mapą, gdzie leżą polskie góry.

Polskie góry: Karpaty (Tatry, Beskidy, Bieszczady, Pieniny), Sudety, Góry Świętokrzyskie.

Czasowniki – wyrazy oznaczające nazwy czynności (co robi?), stanów (co się z nim dzieje?), przykłady: śpi, leży, choruje, czyta, pisał, będzie biegł.

Ćwiczenia z czasownikami

Praca domowa

Znajdź na Internecie zwierzęta, które żyją w polskich górach. Jakie góry są w Stanach Zjednoczonych?

Ćw. II – str. 32, 33

Naucz się czytać czytankę „W górach” – Elementarz str. 108

Wypisz 5 czynności (czasowniki), jakie wykonujesz każdego dnia.

Lekcja nr 18 -21 lutego 2014r.

Temat: Z wizytą w Wieliczce. Ćwiczenia z „ó”. Rzeczowniki.

Czytanka ” W Wieliczce”

Oglądanie filmu o o kopalni soli Wieliczce.

Rzeczowniki –nazwy ludzi (pyt: kto to?), zwierząt, roślin, rzeczy (pyt: co to?) – ćwiczenia

Ćwiczenia z „ó”

Słowniczek wyrazów z „ó” wymiennym – czytanie słówek – podział wyrazów z “ó” na wymienne o, e, a

Praca domowa

Elementarz str. 158 – nauczyć się czytać czytankę

Ćwiczenie II – str. 82-83

Skończ ćwiczenia na kartkach rozdanych przez nauczyciela

Nauczyć się czytać wyrazy ze słowniczka (kartka od nauczyciela)

Lekcja nr 17 – 14 lutego 2014r.

Temat: Skarby polskiej ziemi.

Rozmowa na temat górników i kopalni

Oglądanie filmu pt „Tak wygląda praca górnika”

„Skarby ziemi” Elementarz str. 134, praca z czytanką

Wiersz Marii Terlikowskiej pt. “Węglowa rodzinka” – dzieci wypisują w czasie ponownego czytania produkty z węgla.

Praca  domowa

Elementarz str. 134

Ćwiczenia II str. 58-59

Lekcja nr 16 – 7 lutego 2014r.

Temat: Poznajemy Zakopane.

Praca z mapą Polski – pokazywanie przez dzieci miast, rzek, gór i morza Polski

Film o Zakopanem

Czytanka “Zakopane” – praca z czytanką

Gry językowe

Praca domowa 

Ćwiczenia II str. 74-75

Naucz się czytać czytankę „ Zakopane”

Naucz się opowiadać czytankę

Lekcja nr 15 – 31 stycznia 2014r.

Temat: Zabawa z mapą. Czytanka „ W Ciechocinku”.

Poznajemy mapę Polski- pokazywanie na mapie granicy i miast Polski: Warszawy, Krakowa,  Gdańska, Poznania, Wrocławia, Torunia oraz rzek Polski: Wisła, Odra

Czytanka „W Ciechocinku” – praca z czytanką

Ćwiczenia na zrozumienie tekstu

Ćwiczenia z “ó”

Praca domowa

Dowiedz się skąd pochodzą Twoi rodzice i znajdź to miasto/miasta na mapie

Naucz się pokazywać granicę Polski, rzeki, góry, morze i miasta Polski

Ćwiczenia II str. 62-63

Naucz się czytać czytankę „ W Ciechocinku”

Lekcja nr 14 – 17 stycznia 2014r.

Temat: Co przynosi nam zima? Zasady pisowni wyrazów z „ó”.

Elementarz str. 136 – Czytanka „Zima”- praca z czytanką

Charakterystyka zimy

Właściwe i zdrowe ubieranie się zimą – nazywanie części garderoby: czapka, szalik, kurtka, rękawiczki, kozaki, ocieplane spodnie.

Ćwiczenie o zimie z uzupełnieniem brakujących wyrazów

Bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe

Zasady pisowni wyrazów z ó:

1. Ó piszemy kiedy wymienia sie na o,

2. Ó nie wymienia sie w wyrazach: królik, góra, góral, górnik, ogórek, półka, król, wiewiórka, wróbel,

3. Ó może wymieniać się na e

4. W końcówkach wyrazów: -ów-ówna-ówka: stołów, zeszytów, Kraków, kreskówka

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę „Zima” str. 136

Ćwiczenia II – str. 60-61

Napisz wyrazy, w których „ó” wymienia się na „o” lub „e”:

Mróz

Przyjaciół

Sól

Półka

Stół

Kózka

Pokój

Znajdź 3 wyrazy z –ów, ówka.

Lekcja nr 13 – 10 stycznia 2014r.

Temat: Dwuznak „dż”.  

Pisanie na tablicy słów z  dwuznakiem”dź”

Czytanka „dż”,omówienie trudnych słów, ćwiczenie mające na celu rozumienie tekstu (odnajdywanie odpowiedzi i układanie pełnych zdań na pytania do czytanki)

Ćwiczenia z dwuznakiem “dż”

Praca domowa

Uczniowie potrzebują więcej czytać w domu po polsku. Wielu uczniów ma duże problemy z przeczytaniem tekstów. Bardzo proszę o czytanie z nimi zadanych czytanek przynajmniej trzy razy.

Ćwiczenia I – str. 78-79

Naucz się czytać czytankę z dwuznakiem „dż”

Naucz się pisowni wyrazów z czytanki z „dż”

Skończ ćwiczenia z lekcji (2 kartki dostarczone przeze mnie)

Lekcja nr 12 – 20 grudnia 2013r.

Temat: Prezent dla Mikołaja.

Rozmowa na temat tradycji i zwyczajow w polskich domach.

Wiersz Doroty Gellner „Prezent dla Mikolaja”

Gry i zabawy związane z Bożym Narodzeniem

Oglądanie filmu “Magiczne drzewo”, część o Bożym Narodzeniu

Praca domowa

Nie ma pracy domowej

Lekcja nr 11 – 13 grudnia 2013r.

Temat: Ćwiczenia z głoskami „dź” i „dzi”.

Spółgłoski miękkie – wyjaśnienie pisowni i ćwiczenia

Praca z czytanką „dź”

Ćwiczenie pisania wyrazów na tablicy: łabędź, łódź, gwóźdź, niedźwiedź, dźwig, śledź, dźwięk,

Praca domowa

Nauczyć się czytać czytankę z „dź”

Nauczyć się pisać wyrazy z czytanki „dźwig-Jadźka”

Ćwiczenia I str. 76-77

Lekcja nr 10 – 22 listopada 2013.

Temat: Poznajemy dwuznak „dz”

Ćwiczenie z miesiącami i porami roku.

Przypomnienie wiadomości o dwuznakach: jakie dwuznaki znają uczniowie? rz, sz, cz, ch

Czytanka z „dz”

Praca z czytanką

Jak się robi naczynia?

GLINA – FORMOWANIE NACZYŃ-WYPALANIE NACZYŃ W PIECU – MALOWANIE NACZYŃ

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę z „dz”

Ćwiczenia I – str. 74-75,

Naucz się pisać wyrazy ze str. 72 „dzban-chłodzą”

Lekcja nr 9 – 15 listopada 2013r.

Temat: Zabawa z „ń”.

Dyktando

Zasady pisowni wyrazów z “ń”

“Ń” nigdy nie piszemy przed samogłoską!!!

“Ń” nigdy nie występuje na początku wyrazów!

Ćwiczenia z głoską “ń”

Czytanka z “ń” str. 70

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę str. 70

Ćwiczenia I str. 72-73

Naucz się pisać wyrazy „koń” – „korzeń”

Lekcja nr 8 – 8 listopada 2013r.

Temat: Zwierzęta, które lubią ciemność.

Praca z czytanką z “ś”

Rozmowa na temat zwierząt, które lubią ciemność.

Czytanka z “ć”

Ćwiczenia z “ć” i “ci”

Ćwiczenia z rzeczownikami

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę str. 68

Ćwiczenia I – str. 70-71

Nauczyć się pisowni wyrazów z tekstu „ć”: ćma-wartość”

Lekcja nr 7 – 1 listopada 2013r.

Temat: Poznajemy głoskę „ś”. Rzeczowniki. 

Praca z tekstem “cz” str. 64

Miesiace i dni tygodnia

Zasada pisowni wyrazów z głoskami „ś” i “si”:

“Ś” nigdy nie piszemy przed samogłoskami: a,e, i, u, y, ó, ą, ę.

Piszemy „ś” przed spółgłoskami, albo na końcu wyrazu.

„Si” piszemy przed samogłoskami, albo na końcu wyrazu.

Czytanka “ś” str. 66

Rzeczowniki:

-pytania: kto to? co to?

-liczba pojedyncza i mnoga

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę str. 66

Naucz się pisać wyrazy „gęś-śnieg”.

Ćwiczenia I – str. 68-69

Utwórz liczbę mnogą od rzeczowników: zeszyt, czapka, szalik, las, zamek, kwiatek.

Lekcja nr 6 – 25 października 2013r.

Temat: : Temat:  Poznajemy głoskę „cz”. Rzeczowniki.

Nauka poprawnej wymowy głoski “cz”, zwrócenie uwagi na różnicę w wymowie między “cz” i “c”

Praca z czytanką  z”cz” -Elementarz str. 64

Rzeczowniki – części mowy, nazwy ludzi, rzeczy, zwierząt, roślin, zjawisk, pojęć

Czytanie “Czerwonego krzesła”

Ćwiczenie z tworzenie opowiadania

Praca domowa

Nauczyć sie czytać: Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, Czcza szczypawka czka w Szczecinie, Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, Strząsa skrzydła z dżdżu, A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie, Straszny wszczyna szum.

Ćwiczenia I str. 66-67

Elementarz str. 64 – czytać

Wypisz 10 rzeczowników, jakie znajdziesz w domu.

Lekcja nr 5 – 18 października 2013r.

Temat: “Sz” jak szkoła. 

Miesiące, dni tygodnia, pory roku

Dyktando

Ćwiczenia w rozróżnianiu “s”, “sz” i “ś”

Głoska “sz” – praca z czytanką str. 62, ćwiczenia w pisaniu wyrazów z “sz”

Czytanie książki “Czerwone krzesło”

Gra w układanie opowiadania

Praca domowa

Nauczyć się czytać czytankę str. 62

Ćwiczenia I – str. 64-65

Znaleźć w domu i napisać w zeszycie 5 wyrazów z głoską „sz”.

Nauczyć się pisać wyrazy ze str. 62 „od szosa do koszyki”

Zdania do nauczenia się czytać:

Na wieszaku wisi szalik. W szatni stoją wieszaki. W koszyku jest groszek. Mama szyje koszulę. W szufladzie są szachy. Urszula idzie do szkoły. Koło szkoły stoją sanki. W szafie wisi sukienka. Mama przyniosła ze sklepu szynkę. W koszyku jest sałata. Przy szpitalu rosną sosny.

Lekcja nr 4 – 11 października 2013r.

Temat: Wymowa i pisownia głoski „sz”.

Ćwiczenia z miesiącami, dniami tygodnia i porami roku

Nauka wymowy głoski „sz” w naglosie, srodglosie i wyglosie.

Ćwiczenia zwracające uwagę na różnicę znaczeń między wyrazami zawierającymi głoski opozycyjne [sz] – [s]:

wasz – was, nasz – nas, kasza – kasa, kosz – kos, szyna – syna, szyła – siła, kasza – Kasia, wiesz – wieś, nosze – w nosie .

Układanie zdan z poszczegolnymi wyrazami (omawianie znaczen wyrazow)

Czytanie ksiazki “Czerwone krzeslo”

Gra w ukladanie opowiadania

Praca domowa

Naucz sie czytac i pisac wyrazy: wasz – was, nasz – nas, kasza – kasa, kosz – kos, szyna – syna, szyła – siła, kasza – Kasia, wiesz – wieś, nosze – w nosie .

Lekcja nr 3 – 4 pazdziernika 2013r.

Temat: Ćwiczenia z „ch” Dzielimy rok.

Dyktando

Zasady pisania literki „ch”:

-ch piszemy jako ostatnią literę w wyrazie, wyjątek druh: oddech

-ch piszemy, gdy wymienia się na „s”: decha-deska

- ch piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na “sz” np.: mucha – muszka,

-ch piszemy po literze “s” np.: schody,

Ćwiczenia z “ch”

Miesiące, dni tygodnia i pory roku

Praca domowa

Naucz się miesięcy, dni tygodnia i pór roku

Lekcja nr 2 – 27 wrzesnia 2013r.

Temat: Jesień. Głoska „ch”.

Wspólne pisanie opowiadania na temat jesieni.

Głoska “ch” -Elementarz str. 60

Czytanie ksiazki Maleszki “Czerwone krzesło”.

Praca domowa

Nauczyc sie czytac czytanke z ch str.60

Nauczyc sie pisac wyrazy ze str. 60

Cwiczenia I str.62-63

Napisz 5 wyrazow z „h” i „ch”.

Lekcja nr 1 – 20 wrzesnia 2013r

Temat: Powtorzenie wiadomosci z klasy I. Jesien.

Gloska, a litera

Spogloski i samogloski

Powtorzenie miesiecy

Rozmowa o jesieni

Cwiczenia z czytaniem

Praca domowa

Naucz się czytać czytankę z “h” Elementarz

Zrób ćwiczenia w Ćwiczeniach II str. 2-5

Wypisz wyrazy, które kojarzą Ci się z jesienią.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 25 other followers

%d bloggers like this: